The Make Way Design Contest

Tijdens de eerste weken van expo “The Make Way” werden problemen en uitdagingen verzameld voor stad Genk. De meest voorkomende en prangende inzendingen werden herleid tot een algemene oproep: “Een mooie en gezellige stad die een belevingsplek is voor iedereen!”

Hoe kan dit stadsbeeld concreet verbeterd worden? Door een product te ontwerpen of creëren voor één van de volgende vraagstukken:

zwerfvuil in de stad,
mooier, groener stadsbeeld,
creatieve plek voor sociale contacten tussen jongeren en kinderen.
Woon, leef of werk jij in Genk? Denk en doe dan zeker mee met deze wedstrijd of stimuleer anderen buiten Genk om deel te nemen.

Hoewel deze uitdaging zich momenteel op stad Genk richt, kan dit toekomstig product uiteraard ook in een andere omgeving van pas komen. Deze wedstrijd is een onderdeel van expo The Make Way, in samenwerking met stad Genk, IDE en Mookum. De expo, die plaatsvindt op C-Mine, is een visuele voorstelling van crowdsourcing waarbij ideeën vanuit de consument vertaald worden naar functionele producten.

Leave a Reply